Dolejš (KSČM): komunismus není zločinný ani špatný

Komunisté z KSČM se navenek pro někoho tváří demokraticky, to je ale pouhá iluze a přetvářka. I soudruh Jiří Dolejš prezentuje komunismus, komunistické režimy a KSČM jako něco maximálně demokratického a dobrého.

Soudruh Dolejš, který byl mj. člen zločinné Komunistické strany Československa (KSČ), se nikdy nestyděl za to, že je komunistou. Soudruh Dolejš tvrdí, že na komunismu (jako ideologii) není nic zločinného ani špatného, pouze prý někteří lidé tuto myšlenku dehonestovali (dehonestace – urážka, zneuctění).

Na dotazy diváků 12. 2. 2016 odpovídal v pořadu Hyde Park místopředseda ÚV KSČM Jiří Dolejš…

Nahlásit nefunkční video

Soudruh Jiří Dolejš v pořadu mj. řekl:

07:00
„Nestydím se za to, že jsem komunista, protože si nemyslím, že komunismus jako ideologie je něco zločinného, něco špatného. Bohužel konkrétní činy některých lidí tuto myšlenku dehonestují.“

Admin:
O tom by mohl vyprávět soudruh Dolejš lidem z gulagů a uranových dolů…

Citát: „Nikdo není na tomto světě zbytečný. I ten největší blbec může sloužit alespoň jako špatný příklad.“

22:20
„My s předchozí KSČ máme určité souvislosti, pochopitelně, stejně jako ona mluvíme o socialistické společnosti, byť dodáváme poučeně, rokem 1989, ale jsme právně-nástupnickou organizací, pochopitelně, 2/3 členů současné KSČM vstupovalo ještě do KSČ“

41:10
„Myslím si, že zakázat politickou stranu je jedna z nejzažších (pozn. možností), a neměla by být nadužívána. A myslím si, že pokud dojde k zákazu politické strany, tak by měla být prokazatelně (přímo) nebezpečná společnosti. Jinak je to omezování politické soutěže a nemohu s tím souhlasit. Myslím si, že to co se stalo např. v Ukrajině, že tam nebyla připuštěna Ukrajinská komunistická strana k volbám, že je to zásadní chyba, nedemokratické“

55:40
„Karl Marx byl chytrý pán, byť žil před 150 lety, koneckonců, myslím že byl v Británii oceněn jako myslitel tisíciletí, takže k jeho myšlenkovému odkazu se určitě vracíme“

Pojďme se podívat na fakta o komunistech, KSČM:

1/ Komunismus je beztřídní společnost, lidská pospolitost. Komunismus nikdy nikde nebyl, ani ve zločinném Sovětském svazu. Komunismus nikdy nikde nebude, protože komunismu nelze dosáhnout. Komunismus je utopie, podvod!

Důležitý fakt: Každý komunistický režim (socialismus) byl a je bez vyjímky totalitní a zločinný. Současné komunistické země: Čína, Kuba, Laos, KLDR, Vietnam.

2/ Program KSČM vychází z marxistické teorie, viz. web kscm.cz. Je známo, že Karl Marx s Friedrichem Engelsem došli k závě­ru o nutnosti války a likvidaci Slova­nů. Němec Marx byl ve své době znám svými rasistickými a antisemitickými názory a výroky. Asi jeho nejznámnější výrok je o revolučním holocaustu: „Třídy a rasy příliš slabé na to, aby se přizpůsobily novým životním podmínkám, musí uvolnit cestu. Musí zahynout v revolučním holocaustu“.

On-line video: Karl Marx = rasista, antisemita
Nahlásit nefunkční video

3/ KSČM převzala veškerou členkou základnu zločinné KSČ. Zákon č. 198/1993 Sb., ze dne 9. července 1993, o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu (celé znění zákona zde), označuje KSČ za organizaci zločinnou a zavrženíhodnou. KSČM je tedy plná komunistických zločinců, a to včetně Jiřího Dolejše.

4/ 205 000 politických vezňů či více prošlo v letech 1948-1989 komunistickými věznicemi v Československu. Posledním politickým vězněm komunistického režimu v Československu, který byl utýrán ve vězení, byl Pavel Wonka, který zemřel 26. dubna 1988. Wonka byl známý český antikomunista, disident, který vždy odvážně vzdoroval komunistickému teroru. Takže komunistický režim nezabíjel své obyvatele pouze v 50. a 60. letech!

5 / KSČM hodlá v Česku znárodňovat firmy! Cílem KSČM je znárodění firem! To veřejně říká Jiří Dolejš, video zde. Komunisté chtějí opět krást! To nemůžeme dopustit!

6/ Když si říkají komunisté, tak vyznávají diktaturu proletariátu, to je ideologie, ne názor. Pokud budou tvrdit, že diktaturu proletariátu nevyznávají, tak nemohou být považováni za komunisty a název jejich strany nemůže obsahovat slovo „komunistická“. Diktatura proletariátu je: vláda dělnické třídy vzniklá vítěznou socialistickou revolucí, nahrazení soukromé vlastnictví výrobních prostředků vlastnictvím společným – odstranění vykořisťování člověka člověkem, atd.

7/ Na oficiálním webu KSČM (kscm.cz) je Manifest komunistické strany, ve kterém stojí:
„Komunisté pokládají za nedůstojné, aby tajili své názory a úmysly. Prohlašují otevřeně, že jejich cílů lze dosáhnout jen násilným svržením celého dosavadního společenského řádu. Nechť se panující třídy třesou před komunistickou revolucí! Proletáři v ní nemají co ztratit, leda své okovy. Dobýt mohou celý svět.“

Více článek Chce KSČM násilný převrat? Porušuje KSČM Ústavu?

8/ Komunisté z KSČM vyznávají ideologii marxismu-leninismu. To ochotně přinává předseda strany Vojtěch Filip ve videu zde.

Co je marxismus-leninismus?
Marxismus-leninismus je komunistická ideologie oficiálně založená na teoriích marxismu a leninismu. Jako samostatnou ideologii ji sestavil Josif Vissarionovič Stalin v knize Otázky leninismu. Marxismus-leninismus byla oficiální státní a stranickou ideologií SSSR a KSSS a ostatních spřátelených komunistických režimů a stran.

9/ Komunisté mají za vzor marxistické zločince (Lenina, Stalina, Gottwalda atd.). Mnoho komunistů z KSČM popírá komunistickou genocidu. Více článek Člen KSČM popírá komunistické genocidium. Místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek obdivuje zločince Klementa Gottwalda, video zde. Šéf komunistů zase zakladatele komunistické genocidy Lenina, video zde.

10/ V únoru 2015 KSČM uspořádala ve svém sídle (ul. Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1) výstavu ( „Výstava ke dni zářící hvězdy, dni narození věčného generálního tajemníka korejské strany práce, soudruha Kim Jong Ila“) na počest příjezdu nového velvyslance KLDR v Praze Kim Pchjong-ila. Kim Pchjong-il je syn masového vraha a zakladatele severokorejského režimu Kim Ir-sena, mladší nevlastní bratr zesnulého Kim Čong-ila a strýc stávajícího severokorejského diktátora a zločince Kim Čong-una.

Zahájení výstavy, uprostřed velvyslanec Kim Pchjong-il, vpravo Petr Šimůnek místopředseda ÚV KSČM
Zahájení výstavy, uprostřed velvyslanec Kim Pchjong-il, vpravo Petr Šimůnek místopředseda ÚV KSČM

11/ Komunisté z KSČM obdivují zločinný režim (socialismus) v Korejské lidově demokratické republice (KLDR). Komunisté považují KLDR za krásnou socialistickou zemi, která vede hrdinný boj, viz. komunistická kondolence k úmrtí Kim Jong-ila:

„Vážený soudruhu,
se zármutkem v srdci jsem přijal smutné zprávy, že Kim Čong-il, velký vůdce Vaší země, zemřel. Velmi jsme si vážili Kim Čong-ila, jenž se obětoval, aby přinesl blaho korejskému lidu, zajistil bezpečnost KLDR a dosáhl mírového sjednocení Koreje. Komunistická strana Čech a Moravy pevně věří, že Korejská strana práce překoná nynější smutek a nadále povede hrdinný boj korejského lidu za obranu socialismu ve Vaší krásné zemi.
Přijměte, prosím, můj soudružský pozdrav.“

12/ Komunisté chtějí v České republice revolučně překonat kapitalismus a nastolit socialismus, viz stanovy KSČM.

13/ KSČM porušuje Ústavu České republiky!

Konkrétně článek 5:
„Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů.“

KSČM se hlásí k marx-leninskému komunismu, a to už samotným názvem.

14/ KSČM se NIKDY za zločinný komunistický režim neomluvila ani se od něj nedistancovala.

Pojďme se podívat na dokument (Prohlášení k občanům ČSSR) ze dne 20.12.1989, kterým komunisti argumentují:

„Protože naše bývalé vedení nenašlo v sobě dosud tolik cti a odvahy veřejně se omluvit, činí tak delegáti mimořádného sjezdu KSČ. Omlouváme se naší mládeži i všem občanům, kteří byli postiženi ne­oprávněnými represemi, omlouváme se dětem těch rodičů, které trpě­ly postihy ještě v dalších generacích. Omlouváme se za veškerá příkoří i členům strany, kteří za svoje reformní postoje, za nesouhlas s protizákonným vstupem vojsk pěti spojeneckých zemí v roce 1968 museli KSČ opustit a ztratili postavení rovnoprávných občanů.
Autor: Delegáti mimořádného sjezdu KSČ“

Toto není oficiální dokument KSČ. Omluvilo se pouze několik delegátů sjezdu, ne samotná KSČ, a už vůbec se neomluvila KSČM.

15/ KSČM a její členové propagují marxistické zločince. KSČM a její členové mají za vzor masové vrahy!

Je to tak, důkazy jsou nezvratné! Třeba tento oficiální web KSČM…

web KRAJSKÉHO VÝBORU KSČM Plzeňského kraje
zdroj: kscmplzen.cz

16/ KSČM je ideovým i právním nástupcem zločinné KSČ. KSČM prokazatelně a dlouhodobě porušuje tyto zákony České republiky:

§ 401 Útok proti lidskosti
§ 402 Apartheid a diskriminace skupiny lidí
§ 403 Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka
§ 404 Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka
§ 405 Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia

Trestní zákoník

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Část druhá
Zvláštní část

Hlava XIII: Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy

Díl 1: Trestné činy proti lidskosti

§ 400 Genocidium
(1) Kdo v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou, třídní nebo jinou podobnou skupinu lidí
a) uvede příslušníky takové skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit jejich úplné nebo částečné fyzické zničení,
b) provede opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí,
c) násilně převádí děti z jedné takové skupiny do druhé, nebo
d) způsobí příslušníkovi takové skupiny těžkou újmu na zdraví nebo smrt,
bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem.
(2) Stejně bude potrestán, kdo k činu uvedeném v odstavci 1 veřejně podněcuje.
(3) Příprava je trestná.

§ 401 Útok proti lidskosti
(1) Kdo se v rámci rozsáhlého nebo systematického útoku zaměřeného proti civilnímu obyvatelstvu dopustí
a) vyhlazování lidí,
b) zotročování,
c) deportace nebo násilného přesunu skupiny obyvatelstva,
d) znásilnění, sexuálního otroctví, vynucené prostituce, vynuceného těhotenství, vynucené sterilizace nebo jiné obdobné formy sexuálního násilí,
e) perzekuce skupiny obyvatelstva na politickém, rasovém, národnostním, etnickém, kulturním nebo náboženském základě, z důvodu pohlaví nebo z jiného podobného důvodu,
f) apartheidu nebo jiné podobné segregace nebo diskriminace,
g) zbavení osobní svobody, zavlečení na neznámé místo nebo jakéhokoli jiného omezení osobní svobody s následným nedobrovolným zmizením osob,
h) mučení,
i) vraždy, nebo
j) jiného nelidského činu obdobné povahy,
bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem.
(2) Příprava je trestná.

§ 402 Apartheid a diskriminace skupiny lidí
(1) Kdo uplatňuje apartheid nebo rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou nebo třídní segregaci nebo jinou podobnou diskriminaci skupiny lidí, bude potrestán odnětím svobody na pět až dvanáct let.
(2) Odnětím svobody na deset až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,
a) uvrhne-li činem uvedeným v odstavci 1 takovou skupinu lidí do těžkých životních podmínek, nebo
b) vystaví-li takovým činem takovou skupinu lidí nelidskému nebo ponižujícímu zacházení.
(3) Příprava je trestná.

§ 403 Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka
(1) Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným podobně účinným způsobem,
b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,
c) spáchá-li takový čin jako voják, nebo
d) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
(3) Příprava je trestná.

§ 404 Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka
Kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 403 odst. 1, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

§ 405 Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia
Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo jiné zločiny nacistů a komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

NEVOLTE KOMUNISTY !!!

 

3 komentářů “Dolejš (KSČM): komunismus není zločinný ani špatný”

 1. Velice zajímavá analýza. Citace ústavních zákonů je správna. Problém je pouze v tom, že státní prokuratura nepodává v tomto směru žádnou žalobu. Patrně vidí v existenci KSČM nějaký hlubší – i když protiústavní – smysl.
  Proto je v masmédiích nutné na nebezpečí ideologie komunismu neustále upozorňovat.
  Lidská důstojnost a soukromé vlastnictví jsou nedotknutelné!
  Tuto základní podstatu kapitalismu s lidskou tváří (sociální tržní hospodářství) komunistická ideologie neuznává a třídním bojem se jí snaží zničit.

 2. Komunismus je zločinný a špatný. Kdo tvrdí opak, ten lže. Co taky jinýho čekat od komunisty…

 3. Komunismus je rakovina. Zákeřná a lstivá! Za větu do basy, kdo nekrade okrádá rodinu, poručíme větru dešti. O nás bez nás. Nikde ve světě nefunguje pro lidi NIKDE. Jde jen o ovládání a manipulaci. Komunismus znamená v překladu NIKOMU NIC! Ovládat, pěstovat blbost a lenost. Komunisté potřebují blbce a zbabělce. V komunismu neexistuje nic korektního a poctivého viz. Práva Pľzeň.
  VŠ která by měla vychovávat k pocitovosti, dává titul za 2 měsíce. Nikdo nebyl potrestán, nikomu nevzaly titul! Jediný kdo tady v této zemi má naprostou svobodu jsou komunisté post zločinci a stále fungující ochranný právní sytém na komunistickou ochranu. PROSTĚ HNUS VOLAJÍCÍ NA VŠECHNY STRANY!! CO SE DNES DĚJE I MNEZI PODIKATELI JE VÝCHOVA TÉ KOMUNISTICKÉ ZRŮDNOSTI UDAVAČI A POD. HNUS !

Comments are closed.