KSČM chce v ČR socialismus a znárodňovat firmy!

Programovýcm cílem Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) je socialismus. Program KSČM vychází z marxistické teorie. Koukněme přímo na web kscm.cz:

II. Programový cíl a charakter strany

4. Programovým cílem KSČM je socialismus, demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní, postavená na maximální občanské samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivá, pečující o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečující lidem důstojnou životní úroveň a prosazující bezpečnost a mír. Program KSČM vychází z marxistické teorie otevřené dialogu s mezinárodním komunistickým a levicovým hnutím, novým myšlenkám a poznatkům. KSČM usiluje o to, aby byla stranou masovou, která pracuje na základě kolektivnosti jednání a rozhodování, samosprávných principů a široké vnitrostranické demokracie.

Stanovy KSČM, zdroj: kscm.cz

Komunisté chtějí znárodňovat

KSČM by v naší zemi nejradši opět zavedla socialismus. Místopředseda KSČM a poslanec Poslanecké sněmovny PČR Jiří Dolejš ve videu potvrzuje, že součástí komunistického socialismu by bylo znárodňování – KSČM je pro znárodňování právnických osob (s.r.o., a.s., družstvo apod.) v Česku. Byla by to ještě demokracie, kdyby byla někomu ukradena jeho firma? To by byl konec demokracie a nástup totality v České republice!

A proto říkám komunistům jasné NE!!!

Nahlásit nefunkční video