Dolejš (KSČM): Únor 1948 nebyl protiústavní. To je lež!

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) se hlásí k Únoru 1948. Více článek včetně videa zde. Nyní soudruh Dolejš dodává, že Únor 1948 nebyl v ničem protiústavní. Nevěřte komunistům a nedávejte jim hlas ve volbách!

Místopředseda KSČM a poslanec Poslanecké sněmovny PČR Jiří Dolejš ve videu říká, že Únor 1948 ( Únor 1948 = přechod od demokracie ke komunistické totalitě a připojení k sovětskému bloku) nebyl v ničem protiústavní…

Jiří Dolejš:

„Nelze popřít, že se mohl někde v jakémsi koutu republiky odehrát nějaký protizákonný čin, ale každý takový čin musí být individuálně posuzován. Teď se bavíme o jakémsi obecném hodnocení dějin a obecném hodnocení situace a politického systému. Proto trvám na tom obecném vymezení, tedy že to nebylo protiústavní. Minimálně v těch dnech, kdy došlo k výměně vlády. Samozřejmě jsem si vědom, že poměrně brzo se začaly dít změny, které nebyly ani v souladu dokonce s takzvanou československou cestou k socialismu, což původně byl koncept, který byl předkládán po válce československými komunisty a který byl pod určitým tlakem opuštěn.“

To říká ten stejný Dolejš, který také hovoří o znárodňování firem v Česku! Více článek/on-line video KSČM chce v ČR socialismus a znárodňovat firmy!

To říká ten stejný Dolejš, který také hovoří o tom, že komunismus není zločinný ani špatný. Více článek Dolejš (KSČM): komunismus není zločinný ani špatný

Video: Jiří Dolejš, Události, komentáře 25.2.2016
Nahlásit nefunkční video

Skutečně nebyl Únor 1948 protiústavní?
Únor 1948 byl prokazatelně protiústavní! Nedošlo sice k násilnému převzetí moci pomocí ozbrojených složek, ovšem před 25. únorem 1948 soustavně a prokazatelně docházelo k zastrašování, politickým represím…

Fakta: 23. února 1948 došlo k vyzbrojování Lidových milic zbraněmi z brněnské zbrojovky. Navíc zločinecká organizace zvaná Státní bezpečnost začala zatýkat příslušníky všech nekomunistických stran. To bylo protizákonné i protiústavní! Komunisté měli k dispozici připravené ozbrojené složky (oddíly Bezpečnosti, Lidových milicí, pohraničních pluků…), kterým stačilo dát pokyn k okamžitému zásahu. To by samozřejmě mělo za následek krveprolití. Komunisté prokazatelně před 25. únorem 1948 vyhrožovali ozbrojenou silou! Navíc založení Lidových milicí bylo protizákonné.

Komunisté prokazatelně před 25. únorem 1948 porušovali tehdejší zákony i ústavu. A samozřejmě principy demokratického státu. Před 25. únorem 1948 docházelo k omezování svobody tisku a shromažďování. Komunisti zatýkali funkcionáře ostatních politických stran. Zdá se snad někomu legální a ústavní vyhrožovat lidem, únášet je a zastrašovat? Protiústavní bylo vytváření akčních výborů Národní fronty.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem (faktům), musíme Únor 1948 považovat za protiústavní puč.

Pravdu má generálporučík František Fajtl…

František Fajtl

 

4 komentářů “Dolejš (KSČM): Únor 1948 nebyl protiústavní. To je lež!”

    1. byl-li únor 1948 revoluční změnou, pak není relevantní srovnávat ji s ústavou. A to asi byla. Žádná revoluce nemůže být ústavní. Každá revoluce má i své oběti. Ale až takovou, jakou byla Ethel Rosenbergová v USA , bez vlastních styků s cizinou a jen za údajné vědomí něčeho, tím se může pyšnit jen málokterý terorismus. S revolucí totiž neměla nic společného.

  1. Rozdíl je v ideologii a v metodách jejich prosazování. Šíření vcelku mírumilovné křesťanské víry stálo život jen dodnes již stovek milionů obětí, podobně tak i idejí americké, francouzské, nebo indické revoluce. Žádná z nich nebyla a není zločinná ve své podstatě, podobně tak, ani komunistická (marxismus je o ekonomii). O vymícení lidí byla jen ideologie nacistická a ustašovsko-fašistická, případně islám v určitém fundamentalistickém pojetí. Pomineme-li povinnost „nenechat žít čarodějnici“ dle Písma svatého. Zločincem nebyl tedy žádný revolucionář, jenž byl donucen jednat všemi prostředky v zájmu pokrokové myšlenky a v zájmu perspektiv společnosti. Tedy ani Ježíš Kristus, Marx, či Stalin, na jejichž rukou či následovníků, je mnoho krve.
    Při výčtu obětí by mnohem hůř dopadly církve, než Lenin a Stalin. Především proto, že ti poslední byli revolucionáři, zatímco církve zabíjí, například, procedurami psychické eutanazie (posledním pomazáním, aby rezignovali na zdejší život) miliony lidí i dnes a mnohdy i s majetkovým prospěchem. Nemluvě o řádění inkvizitorů, křížáckých výprav, papežských a dobyvačných válek až genocid v Americe, Francii, či na Balkáně.
    Celá tato stránka jen rozsévá nenávist a vymývá mozky důvěřivým lidem, namísto nějakých objektivních a poučných informací

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *