Komunistické Československo bylo zaostalé a zadlužené!

Miloš Zeman za totality pracoval jako vědecký pracovník Prognostického ústavu ČSAV. 25.srpna 1989 vystoupil v komunistickém televizním pořadu Hospodářský zápisník, kde mj. řekl:
„Za posledních 40 let jsme se dostali z desátého místa ve světě na čtyřicáté místo. V některých oblastech je to ještě horší, např. ve vědecko-technickém rozvoji, dle oficiálně publikovaných informací, jsme dnes zhruba na úrovni Alžírska nebo Peru, a hluboko pod Portugalskem, které je považováno za nejzaostalejší zemí Západní Evropy. V kvalifikačním rozvoji, z hlediska tempa změn výchovně-vzdělávacího systému, jsme na padesátém místě na světě za Nepálem.“

On-line video: Miloš Zeman, Hospodářský zápisník, 25.srpen 1989
Nahlásit nefunkční video

Miloš Zeman má pravdu, že Československá socialistická republika (ČSSR) byla velmi zaostalá. Komunistické Československo bylo organizací UNESCO řazeno mezi rozvojové státy. Do předválečného roku 1938 patřilo tehdejší Československo k nejvyspělejším státům světa. Tragédie začala v roce 1948 po komunistickém převratu. Komunisti se naměrovali ve všech směrech k zaostalému Sovětskému Svazu, čímž se z naší vlasti stala zaostalá rozvojová země. Stačí se podívat na komunistické ghetto před listopadem 89, video je ve článku Komunistické ghetto – tak se žilo za socialismu. Anebo na komunistické řeznictví…

Komunistické řeznictví - uzenářství
Komunistické řeznictví – uzenářství

Také jste slyšeli, že komunistické Československo mělo nulový dluh? Je to obrovská lež, na kterou existují jasné důkazy. Komunistický ministr financí ČSSR J. Žák, 10. schůze, úterý 14. června 1988, cituji:
„Zadluženost států a jejich platební schopnost se hodnotí obvykle podle finanční situace bank, které jsou rozhodujícím místem při zabezpečování úvěrových operací. Několik údajů: hrubá zadluženost československých bank, tj. stav zahraničních dluhů ve volně směnitelných měnách, činil k 1. lednu tohoto roku cca 3,7 mld. dolarů…“ více článek Žádný státní dluh za socialismu – lež komunistů.

Skutečně chcete marxistický socialismus zpět? Marxistickou ideologii a socialismus nabízí Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM). Tyhle rudé zrůdy rozhodně nevolte!