Žádný státní dluh za socialismu – lež komunistů

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM), členové KSČM, všude prezentují, že státní dluh komunistické Československé socialistické republiky (ČSSR) byl nulový. Je to další lež komunistů! Komunisté si neuvědomují, že tyto informace jsou snadno dohledatelné. A sice na webu Poslanecké sněmovny www.psp.cz v sekci Stenoprotokoly (nová stránka).

Komunistický ministr financí ČSSR J. Žák, 10. schůze, úterý 14. června 1988, cituji:
„Zadluženost států a jejich platební schopnost se hodnotí obvykle podle finanční situace bank, které jsou rozhodujícím místem při zabezpečování úvěrových operací. Několik údajů: hrubá zadluženost československých bank, tj. stav zahraničních dluhů ve volně směnitelných měnách, činil k 1. lednu tohoto roku cca 3,7 mld. dolarů. Čistá zadluženost československých bank, tj. hrubá zadluženost snížená o aktiva bank, k témuž datu činila 1,7 mld. dolarů. Vedle bank vstupují do mezinárodních úvěrových vztahů i další instituce, zejména vláda, jde o vládní úvěry, ale i podniky. V této nebankovní sféře je pozice Československa ve volně směnitelných měnách aktivní. To znamená, že máme vůči zahraničí pohledávky. Jejich stav k 1. 1. tohoto roku činil zhruba 2 mld. dolarů. To znamená, že aktiva v nebankovní sféře převyšují čistou zadluženost bank o 300 mil. dolarů.“

Stenoprotokoly ›
zdroj: psp.cz

Nevěřte komunistům, jsou to velcí lháři! Československá socialistická republika byla zadlužená! Dluh se dá spočítat,  1 dolar tehdy stál 30,- Kčs.

Víte toto?

– ČSSR byla organizací UNESCO řazena mezi rozvojové státy. Životní úroveň byla zde katastrofální.
– 78 % všech výrobních prostředků (budovy továren, stroje a přístroje, které slouží při výrobě zboží) v ČSR a 53 % % v SSR bylo odepsáno (z důvodu opotřebovanosti, apod.). Navíc mnoho státních podniků bylo významně zadluženo. Škoda Mladá Boleslav – 800 milionů korun, Škoda Plzeň – 500 milionů korun. Z toho plyne, že v roce 1990 měl náš stát vnitřní dluh, který splácíme dodnes. Vnitřní dluh = zadlužené podniky, nevyhovující vybavení podniků, státní budovy v dezolátním stavu, památky, katastrofální pozemní komunikace apod.
– Vnitřní dluh České a Slovenské Federativní Republiky (ČSFR) byl v roce 1990 odhadován na půdě Federálního shromáždění souhlasně Zemanem, Komárkem i Kočárníkem shodně na 1.600 mld. Kčs.

NEVOLTE TY LHÁŘE!