Další velebení Lenina v komunistických Haló novinách

Haló noviny vlastní vydavatelství FUTURA, a.s., které ovládá Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM). V komunistických Haló novinách se často velebí komunističtí zločinci – Vladimir Iljič Lenin, Vladimir Putin a další. Tentokrát se v Haló novinách opět velebil sovětský diktátor Vladimir Iljič Lenin. Lenina tentokrát velebil člen KSČM Milan Špás ve článku Zásluha muže jménem Lenin. Špás je bývalý předseda představenstva FUTURA.

Špás píše, že Lenin je jedna z největších postav 19. a 20. století. Lituje, že výročí narození Lenina se neslaví každročně, jako před listopadem 1989. Stěžuje si, že je médii Lenin zatracován. A tak dále…

halonoviny.cz

Diktátor Lenin
Lenin musí být každým normálním člověkem zatracován! Lenin je ten, kdo stojí za komunistickou genocidou, Lenin je masový vrah. Důkazy jsou u ruských archivech. Lenin soustavně pošlapával základní lidská práva, takový člověk nemůže být vyvyšován!

Lenin a KSČM
Není to pouze Špás, pro koho je Lenin modla. Lenin je též modla pro předsedu KSČM Vojtěcha Filipa, video s Filipem zde. Není tedy divu, že Lenin se velebí i na ofiálních stránkách KSČM, např. na www.kscm.cz. Podobizna Lenina je na dalším oficiálním webu komunistů – web KRAJSKÉHO VÝBORU KSČM Plzeňského kraje je plný marxistických zločinců…

zdroj: kscmplzen.cz

Komunisté soustavně dokazují, že jsou pořád stejní – komunistická zločinnost je pro ně na prvním místě. Jak dlouho ještě budou komunisté porušovat zákony ČR?