Příběh Rudého zla/Sovětský příběh

Šokující a pravdivý dokument o sovětském fašismu, který byl tak podobný německému nacismu

Je nepochopitelné, proč jsou nacistické symboly a nacismus všeobecně zakázány a komunismus, sovětské symboly nikoliv? Vždyť mezi těmito ideologiemi není žádný rozdíl! Obě tyto ideolodie jsou zločinné a rasistické! Nacisti byli za své činy souzeni a potrestáni, komunisti ne. Komunisti dneska dokonce sedí v Poslanecké sněmovně! Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) musí být rozpuštěna, protože se hlásí k marxistické ideologii (Marx byl rasista a antisemita)!

PROČ JE NUTNĚ ZABÍJET – poprvé se to objevilo v lednu 1849 v Marxově deníku Neue Reinische Zeitung. Engels zde psal o třídním boji. Když nastane socialistická revoluce, dojde k třídní válce. V Evropě budou primitivní společnosti o dvě stadia pozadu, protože nebudou ještě ani kapitalistické. Měl na mysli Basky, Bretony, Skoty z hor a Srby. Nazýval je „rasovým odpadem“. Tyto skupiny musejí být zničeny, protože když jsou v historickém vývoji o dvě stadia pozadu, nebude možné vychovat z nich revolucionáře. Mluvil o sprostotě a špinavosti Slovanů. Myslel si například, že Polsko nemá žádný důvod k existenci. Třídy a rasy příliš slabé na to, aby se přizpůsobily novým životním podmínkám, musí uvolnit cestu. Musí zahynout v revolučním holocaustu. Karel Marx Marx to započal. Byl předchůdcem moderní politické genocidy. Nevím o žádném evropském mysliteli moderní doby před Marxem a Engelsem, který by veřejně obhajoval rasové vyhlazování. Nemohu najít nic z dřívější doby. Proto se domnívám, že vše začali oni. Učení Marxe a Engelse bylo pečlivě studováno Leninem. Mužem, který ustavil první marxistickou zemi na světě.

Jediným skutečně marxistickým státem na zemi byl Sovětský svaz. Vyhlazoval přesně podle Marxova učení – třídní nepřátele.

V roce 1917 se komunisté chopili moci. Lenin tak dostal šanci aplikovat marxismus v praxi. Všichni, kdo projevili odpor, byli zastřeleni. Protestující rolníci byli vyvražďováni.

Lenin způsobil ukrajinský hladomor – 7 milionů lidí zemřelo během jedné zimy (1932-1933).

Stvoření „nového člověka“ bylo konečným cílem marxismu. Vychování nově evoluční formy člověka, který bude myslet, vypadat a chovat se odlišně. Komunisté však v této snaze nebyli jediní. Hitler: Musíme vytvořit „nového člověka“. Objeví se nová forma života! Hitlerův národní socialismus byl také o stvoření „nového člověka“. Oba systémy vytvářejí ideologii, jejíž ambicí je stvořit „nového člověka“.

Sovětský svaz se stal hlavním dodavatelem zdrojů pro nacistickou válečnou mašinérií. Tisíce tun ropy, železné rudy, stavebního materiálu. Německé armádě putovaly dokonce i vagony plné sovětského obilí. Sovětští obyvatelé hladověli, zatímco jejich vláda posílala potraviny Hitlerovi. Sovětský svaz zašel ještě dál. Přesvědčil komunistické strany v Evropě, aby sabotovaly hnutí odporu a podporovaly nacisty. Mohli jste vidět pařížské dělníky mluvit přátelsky s německými vojáky na ulici, nebo v kavárně na rohu. „Bravo soudruzi a vydržte!“ l kdyby se to nemělo líbit střední třídě. Bratrstvo lidí nezůstane navždy jen přáním. Stane se živoucí realitou. Taková byla francouzská komunistická strana v červenci 1940.

Nacistická SS a sovětská NKVD, Stalinova bezpečností policie, velmi těsně spolupracovaly. Archivní dokumenty odhalují rozsah této spolupráce. Seznamy plně jmen německých komunistů a Židů, které Sověti předávali nacistům. Prosinec 1937, duben 1938, květen 1938, listopad 1938. Většina těchto lidí zahynula v nacistických koncentračních tábor ech. Partnerství SS a NKVD však nebylo omezeno na vydávání společných nepřátel. NKVD cvičilo příslušníky gestapa.

Nesmíme zapomínat, že když pochodovala Rudá armáda, hned za ní šla druhá armáda, armáda NKVD se svými tanky a kulomety, pálící před sebe tak, aby se nikdo nemohl vrátit. aby se nikdo nemohl vrátit.

Video: Příběh Rudého zla/Sovětský příběh
Nahlásit nefunkční video

 

1 komentář “Příběh Rudého zla/Sovětský příběh”

  1. tento dlouhý a zlomyslný článek sotva dokáže soudný člověk přečíst celý. Spoléhá na to, že se nikdo neseznámí s idejemi nacismu a komunismu dle základních listin těchto politických směrů a utvoří si názor jen z jejich překrucovačů na podobných stránkách Internetu, či podle štvavých vystoupení pánů Kalousků, Bělobrádků, či Fialů z ODS, jimž jde jen o politická křesla.
    Nacismus je mj. o nadčlověku určité rasy a o vymícení jiných lidských ras. Komunismus nehlásá vymícení kapitalistů a to ani v rámci třídního boje. Hlásá hlavně směr blahobytu společnosti až podle potřeb každého. Ostatně, komunistická společnost je i biblickým pojmem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *