Opilý soudruh Brežněv

Leonid Iljič Brežněv byl ve své době mocný muž – první tajemník Komunistické strany Sovětského svazu, předseda prezídia Nejvyššího sovětu. Soudruh Brežněv získal řadu ocenění: Leninův řád, Hrdina socialistické práce, medaile Za vítězství nad Německem, Řád rudého praporu, Řád rudé hvězdy, Řád Říjnové revoluce, Řád Karla Marxe, Řád Bílého lva, Řád Klementa Gottwalda a Hrdina Sovětského svazu.

Leonid Brežněv

Díky závisloti na lécích a alkoholu prodělal Brežněv několik mrtvic, infarktů a klinických smrtí. Od konce 70. let kvůli jeho špatnému zdravotnímu stavu Sovětský svaz řídil ministr zahraničí Andrej Gromyko, ministr obrany Dmitrij Ustinov a hlava KGB Jurij Andropov. To ale režim nikdy nepřiznal. Brežněv zemřel 10.11.1982 na srdeční zástavu ve věku nedožitých 76 let.

Když byl soudruh Brežněv v roce 1978 na návštěvě Československa, tak byl jak zákon káže…

Nahlásit nefunkční video