KSČM a marxismus (marxismus = rasismus, antisemitismus, genocida…)

Program Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) vychází z marxismu. Cílem KSČM je zavést v České republice nový řád – socialismus: „Program KSČM vychází z marxistické teorie“, „Programovým cílem KSČM je socialismus“.

Stanovy KSČM, zdroj: kscm.cz

Marxismus
Ideologie marxismu je velmi podobná nacistické ideologii: rasismus, antisemitismus, genocida… Karl Marx byl rasista, antisemita, nepřítel Slovanů a dalších „méněcenných“ tvorů. Zformuloval své rasové, rasis­tické teorie v 60. letech 18. století. S Friedrichem Engelsem došli k závě­ru o nutnosti války a likvidaci Slova­nů.

Toto je marxismus…

Nahlásit nefunkční video

KSČM NE!
Pro KSČM je marxistická teorie doslova modla. KSČM je extremistá politická strana, která inklinuje ke zločinnosti. Členové KSČM jsou extremisté. KSČM porušuje nejen Ústavu, ale i mnoho dalších zákonů ČR. Kdy už řekneme těm kriminálním extremistům dost?!