Karl Marx = rasista, antisemita

Němec Karl Marx (1818–1883) byl teoretik dělnického hnutí, socialismu a komunismu. Jeho díle je např. Komunistický manifest.

Marx byl mimořádně bezohledný člověk, sociopat, rasista a antisemita, který nenáviděl Slovany. Podobně na tom byl spolupracovník Marxe  a spoluzakladatel marxismu Friedrich Engels (1920 – 1895). Marx veřejně obhajoval rasové vyhlazování, vyzýval k holocaustu. Učení Marxe a Engelse zaujalo Lenina. Ten založil první marxistickou zemi – Sovětský svaz. Tak nastala komunistická genocida…

„Třídy a rasy příliš slabé na to, aby se přizpůsobily novým životním podmínkám, musí uvolnit cestu. Musí zahynout v revolučním holocaustu“
Karl Marx

On-line video: Karl Marx = rasista, antisemita
Nahlásit nefunkční video

Marx nemakačenko
Marx nikdy nepracoval, fyzická práce mu byla odporná, proto se nechal se živit svým přítelem Engelsem a dalšími. Což je opravdu úsměvné. Marx byl přeci teoretik dělnického hnutí. Marx s Engelsem polečně sepsali několik prací. Engels sepsal i mnoho novinových článků, které ale vyšly pod Marxovým jménem.

 

Comments are closed.