Žaloba na Martu Semelovou (KSČM)

Poslankyně za Komunistickou stranu Čech a Moravy (KSČM) Marta Semelová půjde kvůli svým výrokům na ČT24 před soud. Žalobu na soudružku Semelovou podal právník Michal Kincl z TOP 09.

Soudružka Semelová se hájí svobodou projevu. Semelová tedy říká: Obhajoba, propagace Hitlera, nacistického režimu je svoboda projevu. Je opravdu směšné, když se komunista hají svobodou projevu. Soudružka Semelová si neuvědomuje, že svoboda projevu končí ve chvíli, kdy je porušen zákon. Demokracie totiž není anarchie.

Není pochyb o tom, že Marta Semelová 13. 2. 2014 v pořadu Hyde Park zpochybňovala a popírala komunistické zločiny. Lhala a překrucovala historii.

Semelová na ČT24 řekla

Komunistický režim:

Redaktor: „Oba ty režimy (pozn. nacistiský a komunistické) jsou považované za totalitní a mají miliony mrtvých.“
Semelová: „Je to naprosto nesrovnatelné a já to musím odmítnout, protože fašismus je režim, který je založen na nadřazenosti, který nás měl tady vyhubit. Komunismus za prvé tady nebyl, byl tady socialismus. Za druhé většinou toho, co tady dělal před listopadem, se dělalo pro většinu lidí. Tohle srovnání já naprosto odmítám.“

O politických vězních:

Semelová: „Chtěla bych říci, že za politického vězně se mnohdy považují lidé, kteří byli ne politickými vězni, ale prostě to byli lidé, kteří měli za sebou jen obyčejnou kriminální činnost.“

O Státní bezpečnosti (StB):

Semelová: „Spolupracovník StB pro mě není známka toho, že by byl někdo neslušný.“

O politickém monstrprocesu procesu s doktorkou Miladou Horákovou:

Semelová: „Bylo to v té době, bylo to nešťastné, nicméně Milada Horáková se navíc přiznala ke všemu, ke své činnosti.“
Redaktor: „Přece je známé, že ta doznání byla vynucená.“
Semelová: „Tak o tom dost pochybuj, že to byla vynucená přiznání.“

O okupaci vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968:

Semelová: „Já bych to v žádném případě nenazvala okupací.“
Semelová: „Nazvala bych to internacionální pomocí, která ovšem nám jako komunistické straně a komunistickému hnutí do budoucna udělala mnohé problémy.“

O Vasilu Bilakovi:

Semelová: „Byl to významný politik Československa.“
Semelová: „Pro mě to byla pozitivní postava.“

Předseda KSČM Vojtěch Filip poslal kondolenci do KLDR:

Semelová: „Já na tom, že pan předseda poslal kondolenci do KLDR, určitě nevidím nic špatného. Je to akt slušnosti.“

Zpochybňování komunistické genocidy:

Semelová: „Když sleduju, kdo byl takzvanou obětí komunistického režimu, tak to kolikrát vypadá, že obětí je víc lidí, než má tato země obyvatel. Takže tato čísla jsou značně nadsazená.“

On-line video: Hyde Park 13. 2. 2014

Zdroj: YouTube, ČT24

Rudá Marta porušila zákony
Jsem přesvědčen, že soudružka Semelová v televizním pořadu spáchala hned několik trestných činů. Například:

§ 403 Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka
(1) Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným podobně účinným způsobem,
b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,
c) spáchá-li takový čin jako voják, nebo
d) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
(3) Příprava je trestná.

§ 404 Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka
Kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 403 odst. 1, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

§ 405 Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia
Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo jiné zločiny nacistů a komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

KSČM porušuje platné zákony i Ústavu
KSČM je extremistická politická strana, tedy nedemokratická. Největší problém je ten, že má v názvu „komunistická“, že stanovy KSČM vychází z marxismu (německý teoretik  komunismu Karl Marx byl antisemita a rasista). A samozřejmě také to, že členové KSČM (beztrestně) propagují zločinné režimy, marxistické masové vrahy a teroristy (Lenin, Che Guevara atd.). Pokud se nějaká strana nazývá „komunistická“, tak z toho plyne, že se hlásí Komunistickému manifestu, kde mj. stojí:

„Komunisté pokládají za nedůstojné, aby tajili své názory a úmysly. Prohlašují otevřeně, že jejich cílů lze dosáhnout jen násilným svržením celého dosavadního společenského řádu. Nechť se panující třídy třesou před komunistickou revolucí! Proletáři v ní nemají co ztratit, leda své okovy. Dobýt mohou celý svět.“

KSČM tak porušuje Ústavu (článek 5):
„Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů.“

Komunisté porušují zákony, ale…
Byl bych velmi překvapen, kdyby byla KSČM někdy v budoucnu rozpuštěna a soudružka Semelová odsouzena. Bezpochyby by to bylo dobré pro demokracii v našem státě. Je ale jasné, že KSČM by se velmi rychle přetransformovala. Stejně jako v minulosti Dělnická strana (DS), která se bleskurychle přetransformovala na Dělnickou stranu sociální spravedlnosti (DSSS). KSČM je ideovým i právním nástupcem zločinné Komunistické strany Československa (KSČ).  Proto měla být zakázána hned po listopadu 89!

I když nebude soudružka Semelová odsouzena, tak je dobře, že pan Kincl tuto žalobu podal. KSČM a její členové budou totiž pod drobnohledem všech médií. Lidu bude připomínáno, že celých 40 let hlásají nezměněné myšlenky a utopie, a že se vůbec nezměnili. KSČM tento soudní proces velmi poškodí. A to je jen dobře! Doufám, že spousta jejich příznivců/voličů procitne a bude volit menší zlo – ČSSD.

Co takhle poslat všechny komunisty do KLDR, aby pochopili socialismus? Podle komunistů je KLDR krásná socialistická země.