Lidové milice

Lidové milice (zkr. LM) založil Ústřední výbor Komunistické strany Československa 21. února 1948 při přípravě komunistického převratu v Československu. Jednalo se o dělnické bojové jednotky jejichž činnost neupravoval žádný zákon. …

Pokračovat ve čtení