Za komunistické totality

Za komunistické totality na jedné malé vísce měli obchod s nápisem:
MASO ZELENINA.
Brzy však nějaký šprýmař odstranil ze slova zelenina první E a nápis
vypadal takto: MASO Z LENINA.

Za komunistické totality